Pénzügyi támogatóink:
Az eco-marathon versenyekről röviden.

Az energia-takarékos járművek versenyei közül a Shell Eco-marathon a legnagyobb: a 3 föld-rész versenyein összesen mintegy 400 csapat vesz részt. A versenyeken diákokból vagy hall-gatókból szervezett csapatok indulhatnak a világ bármely részéből energia-takarékos jármű tervezésével és építésével. Az a győztes jármű, amelyik a legnagyobb távolságot tudja meg-tenni a legkevesebb energiával. Az egyhetes rendezvényen mintegy 3000 fiatal méri össze tudását.

A jármű használata szerint a csapatok két kategóriában indulnak.

A meghajtómotor és az energiaforrás lehet:

A verseny teljes lebonyolítása (versenykiírás, szabályok, nevezés, levelezés, műszaki és biz-tonsági gépátvétel, utazásszervezés, díjátadás) idegen nyelven történik. Ez jó alkalom hallga-tóinknak nyelvtudásuk gyakorlására.

A verseny egy igen alapos gépátvétellel kezdődik, ez néha több mint 1 órás. A versenyfutam során a pilóta és a csapattagok rádiókapcsolatban vannak, a csapattagok figyelik a pályán tör-ténteket, mérik a köridőket, segítik a pilótát. A versenyfutam végén egy laborban meghatároz-zák a fogyasztást, és az eredményt km/liter egységben adják meg.

Prototípus jármű:

Városi jármű:

A verseny hivatalos weboldala :

http://www.shell.com/home/content/ecomarathon/

Technikai megvalósításban segítettek:

Gyuri Motor Kft.
Étkezésünket támogatta:

Utazásunkat támogatta:A csapat ruházatát biztosította:
Versenypilótánk kiképzője: